30 มี.ค. 2556

NeoCell Collagen Type 2 Joint Complex 2400 mg-120 Capsules

คอลลาเจนเพื่อช่วยเรื่องข้อกระดูก และโครงสร้างได้อย่างดีเยี่ยม!ราคา: 990 บาท

NeoCell Collagen Type 2 Joint Complex 2400 mg-120 Tablets


เป็น คอลลาเจน type 2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่อุดมไปด้วย glucosamine, chondroitin and hyaluronic acid ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาและสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน

วิธีรับประทาน: วันละ 4-6 เม็ด ก่อนอาหารเช้า 20 นาที
Joint Relief Benefits that NeoCell's Collagen Type 2 provides:*Collagen Type 2 provides essential nutrients for complete joint support. As we age, the body's ability to make the structural protein in cartilage tissue, Collagen Type 2, slows down. This is the protein needed to maintain and rebuild cartilage tissue. NeoCell's Collagen Type 2 is a naturally complete joint supplement that contains glucosamine, chondroitin and hyaluronic acid which are key components of supporting and maintaining healthy joint function.* Benefits*
Supports joint comfort and mobility May help with joint swelling Synovial fluid for joint cushioning

Collagen: The Body's Anti-Aging Protein
Collagen supplementation is one of the most fundamental things a person can do to prevent premature aging and promote youthful vitality. Understanding Collagen begins with knowing that it is truly the glue that holds the body together; it is the building block for all our body's major systems.
Although abundant in our youth, the body's natural Collagen production typically slows at a rate of 1.5% per year after the age of 25. As this collagen production slows, the collagen fibers in the body become brittle and begin to break down resulting in many of the tell- tale signs of aging, such as loose, flaccid skin, wrinkles, ligament and tendon injuries and osteoarthritis. Super Collagen+C™ utilizes Collagen Types 1&3, which is 90% of the body’s total collagen supply and the main collagen constituents in the skin, hair, nails, ligaments, tendons, bones and muscles.*

Aging affects the body's collagen supply in two ways:
1) As we age, the body's ability to make collagen protein slows down, so there is insu cient new collagen for skin, joints and other parts of the body.
2) Collagen fibers lose their moist texture and become rigid.*

Collagen Type 2: The Cartilage Protein
Collagen Type 2 makes up 50% of all protein in cartilage and 85-90% of collagen in articular cartilage. The decrease in collagen production during the aging process often results in degradation of joint strength and health. This degradation is thought to be the reason that one out of every three Americans over the age of 60 su ers from Osteoarthritis.*

The Difference Between Collagen Type 1&3 and Collagen Type 2:
Scientific studies show that more than 90% of the collagen found in the body is Collagen Type 1&3. The protein composition consists of nineteen amino acids responsible for the growth and maintenance of the body with unusually high percentages of glycine, proline, and hydroxyproline, which are all found in the skin and muscle. Collagen Type 2 protein consists of eighteen amino acids, which amino acid profiles parallel the profile of the joint cartilage. Collagen Type 1&3 and Collagen Type 2 should not be combined due to the types having di erent amino acid profiles. If taken together, the two proteins will bind and form a complete protein and the body will not recognize it as collagen. It is recommended that if you want to take both sources of collagen protein, it should be done at least an hour apart.*
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น